Medlemskab af Smørgosserne

KLIK BLOT HERfor oprette dig som medlem.

Betingelser

Du kan blive medlem af SmørGosserne såfremt du opfylder følgende betingelser:
  • Er fuldtidsmedlem af Smørum Golfklub
  • Har et cpr. nr. der slutter med et ULIGE ciffer
  • Er fyldt 18 år
  • Har et handicap på maksimum 54


Kontingent

Kontingentet er på kr. 500,00 årligt (1. jan. til 31. dec.). Melder du dig ind i løbet af sæsonen skal du ikke betale kontingent for de hele kvartaler der er passeret.
Det betyder indmeldelse i perioden 1/1-31/3 kr 500,00  perioden 1/4-30/6 kr. 375,00 perioden 1/7-30/9 kr. 250,00 og efter 1/10  kr. 125,00

Bemærk, at kontingentet dækker matchfee til alle gossematcher på hjemmebane.

Det vil omregnet sige, at hvis du orker at deltage i samtlige gossematcher, svarer kontingentet til kr. 8,- i matchfee pr. match, hvor der altid er pæne præmier.

Betaling

Kontingent indbetales på følgende måder:

 - Netbank: Nordea på reg.nr. 2416 konto nr. 8965 662 953
 - MobilePay: 58 80 90


HUSK at oplyse dit medlemsnr. i forbindelse med indbetalingen.
Betalingen skal ske senest 8 dage efter oprettelsen af medlemsskabet.

Vedtægter

Før indmeldelse anbefales at læse klubbens vedtægter: Læs vedtægter